BAO GIỜ THÌ TRẢ CHO DÂN 2 LUẬT BIỂU TÌNH VÀ LUẬT LẬP HỘI?

BAO GIỜ THÌ TRẢ CHO DÂN 2 LUẬT BIỂU TÌNH VÀ LUẬT LẬP HỘI?

Kỳ họp quốc hội lần này có 2 luật nợ từ cổ xưa không đưa vào là Luật biểu tình và Luật về hội.

Luật biểu tình thì khỏi phải nói, nó bị ém chứ không phải nợ. Luật này nghe bảo Bộ công an soạn thảo chục năm rồi chưa thèm xong. Một cách làm luật tréo ngoe từ trăm năm nay của các nước XHCN. Nhẽ ra nó phải được soạn thảo bởi một cơ quan khác và Bộ công an là cơ quan phản biện, nhưng nó được giao cho Bộ công an. Mô hình XHCN ngược từ cái lớn tới cái nhỏ. Chúng ta hình dung nếu dùng một tấm gương để phản chiếu thế giới văn minh thì những hình ảnh trong chiếc gương là mô hình XHCN. Bên ngoài là tay mặt thì trong gương là tay trái, bên ngoài con mắt phải thì trong gương con mắt trái. Tôi không rõ ở Liên Xô ngày xưa ai nghĩ ra những kiểu làm ác đạn như thế này.

Luật biểu tình có hy vọng gì không? Nếu không có những đột biến lớn thì luật này sẽ bị ém tiếp.

Luật về hội năm nào cũng nói đến nhưng cũng như luật biểu tình, nói để lừa dân là chủ yếu.

Đây là cặp luật mà chính quyền vô cùng sợ phải thông qua. Vì thế nếu ngài Trump không ép được cụ Trọng trong cuộc gặp tháng 6 tới đây thì khó có hy vọng gì.

Đó là 2 luật mới chưa bao giờ thông qua. Bây giờ nói qua những luật chờ sửa.

Bộ luật lao động bắt buộc phải sửa theo cam kết với Nghị viện Châu Âu về hiệp định thương mại EVFTA, có lẽ phải sửa vào kỳ họp cuối năm. Luật này khi sửa thì phải chấp nhận công đoàn độc lập. Như vậy dự kiến sớm thì qua đầu 2020 thì Việt Nam sẽ có công đoàn độc lập còn trễ thì cuối 2020 hoặc 2021.

Việc sửa Luật đất đai cũng rất quan trọng nhưng vừa rồi bị dời lại. Có lẽ do ngài Trump chưa gặp cụ Trọng nên các luật quan trọng đều dời lại.

Đặc biệt có 1 luật hình như bị giết chết là Luật đặc khu. Luật này dự kiến đưa vào kỳ họp này nhưng theo nhà báo Phạm Chí Dũng nói trên VOA thì cụ Trọng đã ngăn không cho đưa luật này vào, trong năm 2019 không thấy và 2020 cũng không thấy. Có lẽ chết ngắc luôn rồi vì luật này chủ yếu để phục vụ cho Trung quốc mà bây giờ anh Tập lên bờ xuống ruộng với ngài Trump như vậy thì quên luôn đi cho rồi chứ thím Ngân thông qua làm gì?

Sản Phẩm Liên Quan